Anbefaler ett felles nødnummer

Det er konklusjonen i en utredning Justisdepartementet har gjort om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten. Utredningen ble lagt frem i går. Departementet anbefaler også at nødmeldetjenesten får én overordnet administrasjon og at antallet nødmeldesentraler reduseres betydelig.

Stor uenighet

Helt siden 1987 har det vært snakk om å samordne nødtelefonene til ett nødnummer, slik man blant annet har i USA og flere EU-land. Allerede i 1996 var alle partiene på Stortinget enige om at det vil være lettere for brukerne å samle alle nødnumrene på 112, og at dette bør erstatte dagens ordning med tre ulike nødnumre til brann-, politi- og legehjelp.

Men det er stor uenighet i fagmiljøene hvorvidt dette er lurt. Et regjeringsoppnevnt utvalg, bestående blant annet av representanter fra både brann, politi og helsevesen, og fra de respektive departementene, skulle ha gitt sin innstilling i saken gi ved årsskiftet 2001/2002, men måtte til slutt gi opp å komme til enighet. Nina Hesselberg, overlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge og medlem i utvalget, har tidligere uttalt til Tidsskriftet at hele utredningsprosjektet var dårlig drevet og at rapporten kun gjenspeilte Justisdepartementets og prosjektleders synspunkter. Ole Hafnor, direktør i Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet og daværende leder for det offentlige utvalget, la ikke skjul på at det hadde vært uenighet i utvalget helt fra starten av. På grunn av uenigheten tok Justisdepartementet oppdraget med å fullføre utredningsprosjektet alene.

Lettere eller forsinkende

For de som argumenterer for å avvikle nødnummer 110 og 113 er hovedargumentet at det vil bli lettere for publikum bare å ha ett nummer å forholde seg til dersom det oppstår en nødsituasjon. Man håper også på å kunne spare store summer i driftsutgifter. Motstanderne derimot, blant dem det akuttmedisinske miljøet, mener at en felles nødsentral vil fungere som et forsinkende mellomledd. Man understreker viktigheten av at fagpersonell tar seg av nødhenvendelsene og at det i motsatt fall bryter med fagkyndighetsprinsippet.

Grundig høringsrunde

Justisminister Odd Einar Dørum understreker at det er gjort et grundig utredningsarbeid, og at alle involverte skal få uttale seg i saken.
- Noen av anbefalingene vil innebære betydelige endringer innenfor nødmeldetjenestens organisering og funksjonsmåte hvis de blir gjennomført. Derfor skal Justisdepartementet gjennomføre en bred høring, hvor ikke bare de som har en funksjon i tilknytning til nødmeldetjenesten blir hørt, men også de som møter nødmeldetjenesten som brukere på en eller annen måte. Det er først etter denne omfattende høringsrunden at vi vil legge det videre løp for behandling av saken, sier Dørum.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media