170 millioner har diabetes

Dette tallet er tre ganger så høyt som tidligere beregninger har vist, ifølge en ny publikasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og den internasjonale diabetesføderasjonen. Hvert år kan 3,2 millioner dødsfall knyttes til diabetes. Publikasjonen markerer starten på deres felles aksjon –Diabetes Action Now–.

Trussel mot verdenshelsen

- Diabetes er en alvorlig trussel mot verdenshelsen, og blir gradvis verre. Størst nedslagsfelt har sykdommen blant voksne i arbeidsdyktig alder i utviklingsland. I de fleste utviklingsland er minst ett av ti dødsfall blant voksne mellom 35 og 64 år knyttet til diabetes, og i noen land er tallet så høyt som fem av ti, sier Catherine Le Galés-Camus i WHO.

Det er særlig den økte risikoen for kardiovaskulær sykdom som er årsaken til for tidlig død. Hensiktene med aksjonen –Diabetes Action Now– er å øke oppmerksomheten rundt sykdommen og stimulere og støtte kampen mot diabetes i fattige land.

Kan reduseres

- Diabetes kan overvinnes og risikoen for å utvikle komplikasjoner kan reduseres betraktelig, sier president i den internasjonale diabetesføderasjonen, Pierre Lefébyre. I 2000 var det ifølge WHO og den internasjonale diabetesføderasjonen 171 millioner mennesker med diabetes, og innen 2030 kan tallet være over dobbelt så høyt – 366 millioner - om en ikke tar opp kampen mot sykdommen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media