Sjefen for FNs AIDS-arbeid gjestet Oslo

- Deprimerende, men sant, mener Peter Piot, sjef for FNs AIDS-organisasjon (UNAIDS). Han gjestet i dag Oslo, og holdt et foredrag på Humanitært forum, arrangert av Røde Kors. Under tittelen "AIDS-utfordringen - kan vi snu tidevannsbølgen?" malte han et relativt dystert bilde av dagens situasjon.

Mest omfattende epidemi

- AIDS er den mest omfattende epidemien i menneskets historie. Det er ikke et eneste land i verden, kanskje unntatt Nord-Korea, som har unnsluppet AIDS. Siden sykdommen ble oppdaget i USA i 1981 har nær 70 millioner mennesker blitt smittet og 25 millioner har mistet livet. Alle disse er knyttet til hverandre på en eller annen måte. Det viser hvor globalisert vår verden er, påpeker Piot.

Frykter eksplosjon i HIV-smitte i Kina

Belgieren Peter Piot er ifølge generalsekretær i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre, verdens ledende ekspert på HIV/AIDS-området. Piot sier man må tenke i årtier, ikke i år, når det gjelder bekjempelse av den dødelige sykdommen. I Sør- og Øst-Afrika befinner 70 % av de HIV-smittede seg, men viruset spres også raskt til andre kontinenter.
- Den raskeste spredningen finner sted i Øst-Europa, og særlig bekymringsfull er AIDS-situasjonen i Russland. Det er dessuten fare for at epidemien vil eksplodere i Kina, India og Indonesia. Til og med i Vest-Afrika, hvor infeksjonsratene var relativt lave, er økningen nå kraftig, forteller Piot. Uten handling vil flere titalls millioner mennesker bli HIV-smittet i folkerike land som Kina og India.

Kvinner rammes hardt

Det er stadig flere kvinner som smittes av sykdommen, og på verdensbasis er mer enn halvparten av alle smittede mellom 15 og 49 år kvinner. I Afrika er det tilsvarende tallet nærmere 60 %. Dette har flere grunner, men én er seksualisert vold og voldtekt, som ofte brukes som våpen i krigssituasjoner. Under folkemordet i Rwanda ble 15 000 kvinner gravide som følge av voldtekt, 80 % av dem ble HIV-smittet. I Bosnia på 1990-tallet ble 40 000 kvinner voldtatt. Konflikter sørger også for spredning fordi mennesker på flukt er mer mottakelige for sykdom. Barnesoldater er også mer sårbare for smitte.

Fare for sikkerheten

Piot minner om at det ikke bare er fattige, homofile og narkomane som rammes av AIDS. Sykdommen slår også ut advokater, politikere, lærere og statsansatte. Dermed kan sykdommen føre til at hele samfunn lammes. Dette fører igjen til økonomisk usikkerhet, noe som gir lokal, nasjonal og internasjonal ustabilitet.
- AIDS fører til at sikkerheten politi og militære sørger for svekkes. I enkelte land i Afrika er for eksempel halvparten av hæren rammet av sykdommen. AIDS er derfor en like stor trussel mot verdensfreden som terrorisme, sier Piot.

Optimistisk, tross alt

Han understreker likevel at tidene heldigvis forandrer seg, og at vi nå går i møte en tid med store muligheter
- Aldri før har et helseproblem vært på den internasjonale politiske dagsorden i så stor grad som nå. Det er likevel fremdeles mange land som ikke tar AIDS så alvorlig som de burde. For ofte stopper det ved den politiske retorikken. Dersom ord kunne gjøre det alene, hadde AIDS vært utryddet for lenge siden, sier Piot.

Kan lykkes

Han peker på fem elementer som er viktige for å lykkes i kampen
mot AIDS:

 • Lederskap. All verdens penger kan ikke erstatte et modig lederskap som bruker
  midlene på rett måte.
 • Utstrekning. For å lykkes kreves det vedvarende og utstrakt fokus
  på blant annet preventive metoder og behandling.
 • Multisektoralisering. Epidemien kan ikke stanses av leger alene, det trengs
  samarbeid mellom alle sektorer og mennesker - inkludert personer som lever
  med HIV/AIDS, religiøse ledere og humanitære organisasjoner.
 • Stigmatisering og diskriminering må motarbeides.
 • Man må handle nå, eller betale senere. Afrika har lært
  dette "the hard way"; ignorering og fornektelse gjør ikke
  at epidemien forsvinner.

   

- Som virus vil HIV trolig være med oss i lang, lang tid. Men hvor langt det sprer seg og hvor mye ødeleggelse det medfører, er helt og holdent opp til oss, sier Piot.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media