Servicepris til Oslo legevakt

Prisen ble i år delt ut for trettende gang, og tildeles virksomheter som eies, drives eller støttes av kommunen. Prisen skal være en påskjønnelse for særlig innsats innen serviceutvikling og brukerorientering, og målet er en mer brukervennlig kommune.

Både innbyggere og virksomheter i Oslo kommune har kunnet foreslå kandidater til prisen, og i år sto det mellom åtte virksomheter, men juryen mente Oslo legevakt fortjente prisen mest. I begrunnelsen heter det at Legevakten "bærer Oslo-natten på ryggen" og har en lav terskel for å ta imot "det ugreie" i samfunnet. Det fremheves også at tilbudet og tilgjengeligheten er styrket og forbedret, og at fornøyde pasienter har fått kortere ventetid og en tjeneste med høy medisinsk standard. Pasientmottaket og hele venterommet er tilrettelagt slik at det på en god måte kan møte ulike pasientgruppers behov for trygghet, informasjon, råd og praktisk hjelp.

Prisen er et litografi av Yngve Reidar Vold.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media