SARS-smitten spres igjen i Kina

Alle tilfellene kan spores tilbake til et laboratorium i Bejing, hvor man forsket blant annet på viruset som forårsaker SARS (severe acute respiratory syndrome), skriver Nature.

Samme smittekilde?

Den første som ble syk, 25. mars, var en 26 år gammel kvinnelig forsker som hadde vært ansatt i laboratoriet. Kvinnen er trolig opprinnelsen til alle unntatt ett av de andre antatte tilfellene. Ofrene er blant annet kvinnens egen mor, som døde 19. april, og en 20 år gammel sykepleier som pleiet henne.

De fire siste som trolig er smittet er tredjegenerasjons-tilfeller; moren, faren og tanten til sykepleieren, samt en av hennes arbeidskolleger. Den åttende personen som antas å være smittet er en 31 år gammel forsker som arbeidet ved det samme laboratoriet som den 26 år gamle kvinnen. Han ble syk 17. april, flere uker etter sin kollega.

Medpassasjerer utsatt

Nå overvåkes 900 andre kontakter disse pasientene kan ha hatt, for å finne eventuelle symptomer på SARS. Talsmann for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Geneve, Dick Thompson, sier de venter det vil komme flere SARS-tilfeller, selv om det er satt i verk tiltak for å stoppe smittespredningen.
- Vi vet ikke hvordan utbruddet vil utvikle seg, sier han.
En av grunnene til uroen er at den kvinnelige laboratoriearbeideren kjørte to personer til og fra arbeidet to ganger etter å ha blitt smittet av viruset. Det er dermed en risiko for at hun kan ha smittet andre passasjerer.

Sikkerhetsglipp

I ettertid har enkelte SARS-eksperter kritisert sikkerhetsrutinene på laboratoriet i Bejing, og sammen med WHO har helsedepartementet i Kina satt i verk en formell etterforskning rundt sikkerheten. Det er usikkert hvorvidt det har vært en sikkerhetsglipp som har vart over tid, og smittet to av de ansatte, eller om dette har skjedd ved to forskjellige tilfeller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media