Rømmer til sykehus i sør

4 729 nordlendinger satte seg på flyet sørover i 2003, mens strømmen den motsatte veien var på 983 pasienter, skriver internavisen for Universitetssykehuset Nord-Norge, Pingvinen. Dermed ble pasientunderskuddet i Helse Nord på 3 746 pasienter første halvår i fjor, ifølge tallene fra SINTEF. Tallene viser også at pasientstrømmen som følge av Fritt sykehusvalg går fra periferi til sentrum.

Vil snu strømmen

En analyse foretatt av Helse Nord RHF viser at tallet på pasienter som reiser ut av Finnmark for å få behandling har økt med 50 % på to år. Finnmarkingene drar til Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet i Oslo, eller til St. Olavs hospital i Trondheim.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, er bekymret for utviklingen, og vil sette i verk tiltak i et forsøk på å stanse strømmen.
- Vi er i gang med å kartlegge hvilke pasienter som drar, for dermed å bedre kunne være med i konkurransen om pasientene, sier Vorland. Blant tiltakene er etablering av privat røntgentilbud i Tromsø, for å hindre lekkasje sørover for diagnostisering. Mange ser ut til å ville bli behandlet ved sykehuset hvor de er utredet.

Vil ha lønnsomme pasienter

En kartlegging av hvilke pasienter som reiser sørover er også viktig, sier Vorland, siden enkelte pasientgrupper er mer lønnsomme å behandle enn andre, og dermed mer attraktive for sykehusene. Slik situasjonen er nå må sykehusene i nord betale store deler av pasientens behandling eksternt, samtidig som de skal opprettholde et godt tilbud til gruppene som i realiteten ikke har noe fritt sykehusvalg. I fjor kostet dette sykehusene i Nord-Norge 200 millioner kroner, ifølge avisen Nordlys.

Positive tiltak

Strategi- og prosjektdirektør i Helse Nord RHF, Finn Henry Hansen, mener løsningen er å være konkurransedyktig på egne pasienter.
- Fritt sykehusvalg er et gode for pasientene, og skal være med på å heve kvaliteten på tilbudene landet over. Den utfordringen må vi møte med positive tiltak, slik at pasientene samlet sett får et bedre tilbud i Helse Nord. Men det er selvsagt mye lettere sagt enn gjort, sier Hansen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media