Rekordlavt antall tenåringsaborter

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå var det i alt 16,3 tenåringsaborter per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år i 2003 mot 16,9 året før. Abortraten blant tenåringer har vært nedadgående siden århundreskiftet, og i fjor var raten den laveste som er registrert i de 25 årene med nåværende abortlov. Finnmark ligger her høyest med 30,5 tenåringsaborter per 1 000 kvinner mellom 15 og 19 år, mens Vest-Agder og Rogaland har lavest antall tenåringsaborter med 12,2.

Økning totalt

Det totale antallet svangerskapsavbrudd derimot, har økt. I fjor ble det fremmet 15 420 begjæringer om abort, og av disse ble 13 836 utført. Det tilsvarende tallet i 2002 var 13 557. Dette tilsvarer 12,5 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år, mot 12,7 året før.

I Østfold har økningen i antall svangerskapsavbrudd vært størst, med 13 %, mens det i Rogaland har vært en nedgang på 5 % i forhold til året før.

Flere utført etter 12. uke

Snaut halvparten av svangerskapsavbruddene som ble utført før 10. uke av svangerskapet ble utført kirurgisk, mens 39 % ble utført kun med abortfremkallende midler. De resterende ble utført med en kombinasjon av disse.

500 av de 600 begjæringene om svangerskapsavbrudd etter 12. uke ble utført, noe som er en økning på 5 % fra året før.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media