Optikere kan rekvirere øyedråper

Endringen i Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjelder fra 1. mai, og betyr at optikere med autorisasjon eller lisens, som har opplæring i bruk av diagnostiske medikamenter enten i sin grunnutdanning eller i form av tilleggsutdanning bekreftet ved utstedelse av bevis fra Norges Optikerforbund, kan rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk.

Krever opplæring

Øyedråpene optikere nå kan rekvirere, er korttidsvirkende myotikum, midler som brukes til å utvide og innsnevre pupillen, samt cykloplegica, øyedråper som lammer øyets innstillingsevne. Rekvireringsretten optikerne får, forutsetter i tillegg til opplæring at øyedråpene ikke brukes på pasienter under fem år. Det er Statens legemiddelverk som har utarbeidet listen over øyedråpene det gjelder.

Ønsket lenge

- Rekvireringsretten skal ikke endre den etablerte arbeidsdelingen mellom optiker og lege. En slik rekvireringsrett vil imidlertid bidra til at optikere blir i bedre stand til å utføre sine oppgaver. Samtidig vil den kunne bidra til at enkelte øyelidelser oppdages raskere, mener statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet. Optikeres rett til å bruke diagnostika er noe Norges Optikerforbund har sloss for i mange år.

Blandede følelser blant legene

Den norske lægeforening uttrykte i sin høringsuttalelse om saken blandede følelser til optikernes utvidede rekvireringsrett. De mener blant annet at ansvarforholdene er uklare.

Leder i Norsk oftalmologisk forening, Anna Midelfart sier til Legemidler og Samfunn at øyelegene er positive til at optikerne får begrenset rett til bruk av diagnostika, særlig med tanke på å påvise langsynthet hos barn. De mener imidlertid at dagens tillatelse burde vært bedre avgrenset og hatt flere presiseringer.

– Et lite tilleggskurs som planlegges for optikere, vil ikke være nok til å gi tilstrekkelige kunnskaper om alvorlige bivirkninger som kan forekomme ved bruk av diagnostiske medikamenter og prosedyrer, mener Midelfart. – Med økt bruk av medikamenter hos optiker, er det grunn til å forvente relativt kraftig økning i antall usikre funn som krever øyelegeundersøkelse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media