Ønsker EU-samarbeid til pasientens beste

De danske legene sier seg dermed enige med Europa-kommisjonen som har utarbeidet et forslag om å spille en større rolle på helseområdet. I dag styres helsevesenet suverent av hvert enkelt medlemsland.
- Vi mener det er et stort potensiale for forbedringer ved å gå denne veien, for eksempel når det gjelder å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen og helseutdanningen, sier Jesper Poulsen, leder i den danske legeforeningen til Berlingske Tidende.

Dør av feilbruk

Ifølge avisen dør hvert år inntil 100 pasienter i Europa på grunn av feil bruk av infusjonspumper. Årsaken er at det finnes mange ulike typer pumper på hvert sykehus, noe som øker risikoen for feil. Slike feil mener den danske legeforeningen bør kunne unngås ved et tettere samarbeid på helseområdet, og et felles godkjenningssystem for medisinsk utstyr i EUs medlemsland.
- Når det gjelder biler pleier vi å si at gasspedalen som regel sitter til høyre for bremsen, og at ingen kunne finne på å markedsføre en bil i EU hvor det er omvendt. Men det kan man altså når det gjelder infusjonspumper, sier Jesper Poulsen til avisen.

Fordeling av pasienter

I forslaget fra EU-kommisjonen anbefales det også at det opprettes europeiske klinikker for behandling av pasienter med sjeldne sykdommer, slik at ressursene og kompetansen samles på få steder. Det anbefales dessuten at EU utarbeider rammer for handel med behandling, slik at pasienter i land med lange ventelister kan bli behandlet i land med ledig kapasitet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media