Norske pasienter er fornøyde

Mindre fornøyd er pasientene når det gjelder personlig autonomi i valg av behandler og muligheten til å være med på beslutninger om egen behandling. Det viser statistikk Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet inn på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Initiert av Gro

Under Gro Harlem Brundtlands ledelse lanserte WHO World Health Survey, der målsettingen var å utarbeide befolkningsstatistikk om helse og bruk av helsetjenester som kan sammenliknes mellom landene. Undersøkelsen som SSB nå har gjennomført, favnet vidt og omfattet helsetjenester gitt av allmennlege, spesialist, psykolog, sykepleier, jordmor, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og alternativ behandler. 972 personer over 18 år ble intervjuet per telefon.

Flertallet fornøyd

Hele 97 % av de spurte hadde hatt behov for kontakt med en eller annen type helsetjeneste de siste to årene. Drøyt to tredeler av de spurte refererte til siste besøk hos allmennlege eller spesialist når de svarte på spørsmålene om helsetjenester. Resultatene viste at nordmenn flest er svært tilfreds med norsk helsevesen når det gjelder respekt, verdighet, konfidensialitet og tydelighet i kommunikasjonen mellom behandler og pasient. Pasientene er også fornøyde med ventetiden fra mottagelse til behandling, og med at lokalene er rene.

Får ikke bestemme

Like fornøyde er de ikke når det gjelder personlig autonomi i valg av behandler, og mulighet for å være med på bestemme egen behandling. 19 % mener de kunne velge behandlende sykehus selv.

På spørsmålet "Hvor fornøyd er du med hvordan helsevesenet i landet ditt fungerer?", svarte 60 % at de er fornøyd, mens 14 % er ganske eller meget misfornøyd.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media