Klart for nettbasert manusbehandling

- Målet er at det skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter - og at den redaksjonelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig, sier Charlotte Haug, redaktør i Tidsskriftet. I ett år har Tidsskriftet jobbet med å utvikle systemet, som skal gjøre redaksjonen og alle Tidsskriftets bidragsytere uavhengige av porto og langsom postgang - og av hvor mottaker og sender befinner seg. - I stedet for å kjøpe et av systemene for nettbasert manusbehandling som finnes på det internasjonale markedet, har vi valgt å utvikle vårt eget system, tilpasset norske forhold, forteller Haug. Systemet skal ivareta hele prosessen fra manuskriptet leveres redaksjonen til det er levert til trykkeri.

For forfattere

Forfattere får muligheten til å sende inn og bearbeide manuskripter via Internett. De får sine egen personlige nettside på www.manusnett.no der de kan levere manuskripter, se status for manuskripter som er sendt inn og plukke opp manuskripter som skal bearbeides. Som forfatter vil en selv få mulighet til å påføre manuskriptet en del metadata som for eksempel nøkkelord, og sjekklister kan fylles ut via nettsiden.

For fagvurderere

Også fagvurderere vil få mulighet til å gjøre sitt arbeid med vurdering og kommentering av manus via Internett. I likhet med forfattere får fagvurderere egne nettsider der de vil kunne plukke opp forespørsler om å vurdere manuskripter og gjøre selve vurderingsjobben.

Registrere profil

For å benytte deg av systemet må du ha et unikt brukernavn og passord. Ønsker du å bli registrert som bruker, send en e-post til tidsskriftet@legeforeningen.no og be om å bli registrert som bruker på Manusnett. Når du har brukernavn og passord kan du gå direkte til Manusnett på www.manusnett.no. Du kan også velge Manusnett fra den horisontale menyen på www.tidsskriftet.no eller Lever manus fra menyen til venstre.

Manuskripter under behandling

- Manuskripter som allerede er sendt Tidsskriftet vil følge den tradisjonelle gangen, men vi håper alle forfattere som nå skal sende inn manuskripter vil benytte seg av Manusnett, sier Haug. Det vil bli publisert en helt ny forfatterveiledning på Tidsskriftets nettsider som tar hensyn til den nye måten å behandle manuskripter på. I tillegg er det utarbeidet brukermanualer for Manusnett til både forfattere og fagvurderere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media