Kina tilbyr gratis HIV-test

Tilbudet fra kinesiske myndigheter inkluderer gratis tilgang til HIV-tester, antiretrovirale medikamenter, tiltak for å hindre smittespredning fra mor til barn, samt skolegang for foreldreløse barn. Ifølge statskontrollerte kinesiske medier vil sentrale myndigheter finansiere tilbudet i områder med høy forekomst av HIV. I andre områder vil finansieringen komme fra lokale myndigheter.

FN involvert

FNs AIDS-organisasjon, UNAIDS, har vært involvert i planene, blant annet ved å bistå i utviklingen av retningslinjer for testingen, frivillig rådgivning og antiretroviral behandling, skriver BMJ.

Kan ramme millioner

Kinas visestatsminister, Wu Yi, sier til et kinesisk nyhetsbyrå at sykdommen har utviklet seg fra kun å ramme høyrisikogruppene til nå å ramme alle grupper. Myndighetene anslår at 840 000 mennesker er smittet av HIV i Kina, men at bare 10 % av tilfellene er kjent. Uten at noe dramatisk blir gjort, vil tallet stige til 10 millioner smittede innen 2010, mener FN.

Bekymret

Representanten for UNAIDS i Kina, Joel Rehnström, sier han er positivt overrasket over forpliktelsene kinesiske myndigheter med dette har gjort. Han er likevel ikke i tvil om at det vil komme hindringer.
- Det vil nok bli en stor utfordring å sørge for gratis HIV-testing og behandling over hele Kina. Mitt inntrykk er at hele verden skulle ha våknet tidligere når det gjelder HIV/AIDS. Kina er intet unntak, sier Rehnström.

En annen FN-talsmann, Robert Dietz, er bekymret over at kinesiske myndigheter ikke er like positive til alle strategier for å bekjempe problemet, for eksempel ved å fokusere på homofile og på mennesker som jobber innen sex-industrien.
- Det vi finner mest skremmende er at stadig flere kvinner er HIV-positive. Fra liknende tilfeller i andre land vet vi at når dette skjer er problemet svært alvorlig, sier Dietz.

- Positivt tiltak

Preben Aavitsland, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, sier dette er et veldig positivt tiltak fra Kinas side.
- Antakelig vil dette gi flere mulighet og lyst til å bli testet. Dermed blir flere av de smittede klar over sin infeksjon, noe som i neste omgang reduserer risikoen for at de skal smitte andre. Dette er et viktig skritt mot bekjempelse av HIV i Kina, sier Aavitsland.

Han mener tiltaket vil bli dyrt, men at landet nok kan lykkes på lang sikt, slik de gjorde med SARS.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media