Høyere dødelighet blant passive røykere?

En forskergruppe har tatt for seg to kohortstudier, utført blant voksne ikke røykere på New Zealand, fra henholdsvis 1981 og 1996, skriver BMJ. De spurte var hjemmeboende personer i alderen 45-74 år, og bodde enten sammen med en eller flere røykere, eller i et totalt røykfritt hjem.

Dødeligheten høyere

Alle de spurte ble fulgt i tre år i hver studie, og dødstallene ble sammenliknet med et nasjonalt register over dødsfall og dødsårsak. Tallene ble justert for alder, etnisitet, sivilstand og sosial status. I begge studiene, og for begge kjønn, viste det seg at dødeligheten blant ikke-røykere var 15 % høyere for personer som bodde sammen med en eller flere røykere, enn for personer som bodde i et røykfritt hjem.

- Studien tilføyer nok et bevis på at passiv røyking er skadelig, og tyder på at det er viktig med tiltak for å hindre at folk utsettes for dette - både hjemme og ute, skriver forskerne.

Debatten fortsetter

Her hjemme raser debatten heftig om hvorvidt passiv røyking er helsefarlig eller ikke. I en artikkel i Tidsskriftet i januar i år viser Tore Sanner ved Radiumhospitalet og Erik Dybing ved Folkehelseinstituttet til flere studier som bekrefter helsefaren ved passiv røyking. Erik Nord, også han ved Folkehelseinstituttet, setter imidlertid et kritisk søkelys på disse konklusjonene i sin artikkel Uetterrettelighet om røyking i den sentrale helseforvaltning. I en lederartikkel i Tidsskriftet nylig, tok redaktør Charlotte Haug opp debatten generelt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media