Flest røykende gravide i sør

Hele 17,1 % av kvinnene i Aust-Agder røykte ved svangerskapets slutt i 2002, mens tilsvarende tall på landsbasis var 10,3 %. Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister, gjengitt i den nylig publiserte Medisinalmeldingen for 2003. Medisinalmeldingen gis ut årlig på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Lavere fødselsvekt

Statistikken viser at det er en høy andel røykere i alle aldersgrupper gravide, men at omfanget er størst blant de over 40 og de under 20 år. Statistikken viser også at barn av kvinner som røyker daglig under svangerskapet har redusert fødselsvekt med nesten 200 gram. Gravide som røyker av og til får også barn med lavere fødselsvekt, men ikke like lav som dagligrøykergruppen.

Skal finne ut hvorfor

Nå vil Høgskolen i Agder finne årsaken til at Aust-Agder ligger på landstoppen når det gjelder røyking blant gravide. Fylkesmannen har satt av 150 000 kroner til prosjektet ved høgskolen. Alle gravide i Aust-Agder blir bedt om å delta i en spørreundersøkelse, og hensikten er å avdekke røykevaner, holdninger og informasjonstilfang under svangerskapet.

Ifølge Medisinalmeldingen er røyking generelt, blant begge kjønn, fremdeles et så alvorlig problem i Aust-Agder at det må karakteriseres som en epidemi.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media