Få har inngått IA-avtale

Det viser en undersøkelse MMI Univero har gjort for Arbeidsmiljøsenteret. Ifølge undersøkelsen har bare 23 % av bedriftene inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) per mars 2004. Av disse bedriftene har 25 % sett en nedgang i sykefraværet siden avtalen ble inngått. 50 % har uendret fravær og 10 % har opplevd en økning i sykefraværet. Oppsiktsvekkende nok er det hele 15 % av virksomhetene som ikke vet om sykefraværet har gått opp eller ned, skriver tidsskriftet Arbeidsmiljø.

- IA virker

Ifølge Arbeidsmiljøsenteret er det ikke dramatisk at så mye som halvparten av bedriftene har uendret fravær etter å ha inngått IA-avtale, i og med at det i denne perioden har vært en markert økning i sykefraværet i de fleste norske virksomheter. Resultatet fra undersøkelsen viser tvert i mot at bedrifter som har en IA-avtale står sterkere rustet enn andre når det gjelder å redusere det økende sykefraværet.

De største først

Undersøkelsen er utført blant et representativt utvalg bedrifter over hele landet, innen industri, handel, servicevirksomhet, finansiell tjenesteyting og annen tjenesteyting. Flertallet av virksomhetene har mellom 10 og 49 ansatte, og det er først og fremst de største bedriftene som har tegnet en IA-avtale.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media