EPJ på tvers av fylkesgrenser

Det er Fyn, Vejle, Viborg og Århus som nå har tatt i bruk en løsning der journalene fra de forskjellige sykehusene gjøres tilgjengelig for andre sykehus i fylkene via Internett, melder den danske legeforeningens nettsider.

Ikke samme systemer

Sykehusene benytter ikke nødvendigvis samme journalsystem. Pasientjournalene gjøres tilgjengelig via et webgrensesnitt. Trafikken går via det danske sundhedsdatanet, som ivaretar datasikkerheten. Sundhedsdatanettet tilsvarer det norske nasjonale helsenettet. Det er spesielt i akutte situasjoner fylkene tror de vil få nytte av den nye teknologien. I Danmark har det vært reist kritikk mot sykehusene for å velge forskjellige systemer og tekniske løsninger. Man har trodd at dette har hindret kommunikasjon mellom journalsystemer ved forskjellige sykehus. Løsningen som Fyn, Vejle, Viborg og Århus nå har tatt i bruk viser at dette ikke er tilfelle.

Etikk og datasikkerhet i Norge

I Norge dreier debatten om å gjøre elektroniske pasientjournaler tilgjenglig over fylkesgrenser seg mer om etikk og sikkerhet enn om teknologi. Mange sykehus i Norge sliter fortsatt med innføringen av elektroniske pasientjournaler. I evalueringen av den forrige statlige handlingsplanen for informasjonsteknologi i helsevesenet ble det pekt på at staten i for liten grad har bidratt til fortgang i denne utviklingen. Det nasjonale helsenettet som er etablert i Norge åpner imidlertid for samme muligheter i Norge som nå er tatt i bruk i Danmark.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media