Eldre ingen byrde for sykehusene

Det viser en retrospektiv kohortstudie, publisert på BMJs nettsider.
Den økte andelen eldre mennesker i flere land i Europa har gjort at mange har bekymret seg for konsekvensene dette vil få for helsevesenet. Men undersøkelsen fra Storbritannia viser at bruk av akutte sykehustjenester ikke øker med alderen.

Flertall yngre

Forskerne analyserte statistikk over sykehusdødsfall mellom 1999 og 2000, for å se om innleggelse på sykehus de siste tre årene før død varierte med alder. Av de 254 000 pasientene som døde på sykehus i denne perioden, fant man ingen indikasjon på at bruk av akutte sykehustjenester økte med alder. Tallet på sykehusinnleggelser de siste tre årene før dødsfall var derimot større for yngre pasientgrupper enn for pasienter over 85 år. Pasienter som døde på sykehus var i gjennomsnitt innlagt i 23 døgn de siste tre årene før dødsfallet. Lengden på sykehusoppholdet økte med alderen opp til 45 år, men holdt seg stabil for pasienter over 45 år.

Kostnadsskille

Forskerne mener studien bekrefter tidligere funn der det har blitt påvist at den største kostnaden når det gjelder akuttmedisin knyttes til pasienter som er inne i sine siste år, uansett hvilken alder dette måtte være. Funnene bør bidra til å kunne skille mellom kostnadene rundt det å dø og kostnadene rundt det å bli gammel, mener forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media