Diabetesmøte i nord gav resultater

Bare i Nord-Norge har nå rundt 18 000 personer diabetes, og sykdommen øker i utbredelse ifølge Norges Diabetesforbund. Møtet mellom pasientorganisasjonen og helseforetaket ble holdt etter initiativ fra Helse Nord, og er en oppfølging av et tilsvarende møte i fjor. Bedre diabetesomsorg og forebyggende tiltak er målet.

Handlingsprogram

På gårsdagens møte ble en liste på hele 66 konkrete tiltak fremmet, og ett ble innvilget på stedet. Helse Nord vil betale det som mangler for å gjøre Norsk selskap for allmennmedisins Handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis tilgjengelig i elektronisk form. I dag finnes programmet fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) kun som trykksak.

Flere konkrete tiltak

Fagdirektør i Helse Nord, Einar Hannisdal, mener også mange av de andre tiltakene børe være mulige å realisere innen rimelig tid, uten for store kostnader. Han nevner kvalitetssikringsverktøyet NOKLUS Diabetes som ett eksempel, et verktøy som brukes av en del primærleger.
- Det må koples mot sykehusenes pasientsystem slik at helsepersonell der kan bruke det i det løpende arbeidet, uttaler han i en pressemelding.

Fornøyd med form og resultater

Forbundsleder i Norges Diabetesforbund, Anne Mette Liavaag, er fornøyd med møtet og den konkrete arbeidsformen. - Jeg er veldig spent på fortsettelsen, sier en optimistisk Liavaag.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media