Bytter ut blankett E 111

Med innføringen av et europeisk helsetrygdkort blir rettighetene til utenlandske pasienter, og til norske pasienter i utlandet, noe utvidet i forhold til i dag. Dagens Blankett E 111 er en papirblankett som bekrefter retten til øyeblikkelig hjelp ved kortvarig reise eller opphold i et annet EØS-land, eller i Sveits. Den er gyldig i ett år og omfatter også ektefelle og barn.

Flere rettigheter

Det nye helsetrygdkortet derimot, er individuelt og gyldig i tre år. Det gir rett til nødvendig helsehjelp, en rett som til nå kun har vært forbeholdt pensjonister. Europeisk helsetrygdkort erstatter også andre blanketter som opphører fra samme dato, det vil si E 110, E 119, E 123 og E 128. Utenlandske pasienter som oppsøker lege og kan fremvise et helsetrygdkort skal få en slik behandling at vedkommende kan fortsette sitt midlertidige opphold i Norge under trygge medisinske forhold. Pasienten skal betale samme egenandel og egenbetaling som nordmenn.

- Helsetrygdkortet kan lette den frie bevegeligheten for arbeidstakere i det indre marked, og gjøre det enklere å få hjelp når man er syk under ferie- og turistreiser i EØS-landene. Helsetrygdkortet skal sikre den reisende den behandlingen som anses nødvendig ved skade eller kronisk sykdom, slik at man kan fortsette sin reise, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Gyldig ut året

I en overgangsperiode vil legen måtte forholde deg til tre ulike blanketter og kort, som alle gir pasienten rett til nødvendig helsehjelp; Europeisk helsetrygdkort, en hasteblankett, som midlertidig erstatter Europeisk helsetrygdkort, samt E 111-blanketter. Utstedt før 1.juni 2004 vil disse være gyldige maksimalt til og med 31. desember i år. Enkelte land har fått utsatt innføringen, og disse vil utstede blankett E 111 med gyldighet frem til 31. desember 2005.

Nordmenn som skal ut og reise kan fra 1. juni 2004 bestille det nye kortet på www.trygdeetaten.no, på Trygdeetatens servicetelefon 810 33 810 eller ved henvendelse til det lokale trygdekontoret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media