Akupunktur mot hodepine

400 pasienter med kronisk hodepine i allmennpraksis i England og Wales ble randomisert til å få 12 akupunkturbehandlinger over tre måneder eller standardbehandling. Resultatene, publisert i BMJ, var noe bedre for intervensjonsgruppen, for eksempel brukte de færre medikamenter og hadde lavere hodepineskår etter 12 måneder.

Den økonomiske evalueringen av studien viste at kostnadene per vunne kvalitetsjusterte leveår var gunstig. Forfatterne konkluderte med at akupunktur kom godt ut sammenliknet med andre behandlinger som gis i det britiske helsevesenet, og at utvidet bruk av akupunktur ved kronisk hodepine bør vurderes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media