Vil ha kampanje om støyskader

Medlemmer i Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU), som var til stede på konserten og foretok målinger, opplyser at lydtrykket var på 114 decibel (dB) med lydtopper over 130 dB. 120 decibel tilsvarer lyden av et jetfly på 30 meters avstand. HLFU mener lydnivået var det dobbelte av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Hinsides høyt

- Dette er hinsides høyt, sier Stian Holen (25). Han har selv fått hørselsskade som følge av høy musikk, og lider av tinnitus og overfølsomhet for lyd.

Ved organisasjonens generalforsamling i helgen, ble det enstemmig vedtatt å be helseminister Dagfinn Høybråten ta ansvar for å spre informasjon om skadevirkningene av høy lyd.
- HLFU mener tiden nå er inne for en større folkeopplysningskampanje om sammenhengen mellom støy og hørselsskader. En slik kampanje er det bare myndighetene som har kapasitet til å gjennomføre, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Kan utgjøre helserisiko

Forsker Gunn Marit Aasvang ved avdeling for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet, sier det finnes mange måter å måle støynivå på. Hun kan derfor ikke gi en entydig kommentar til HLFUs målinger. Hun bekrefter likevel at det umiddelbart kan virke som denne konserten har hatt et for høyt lydnivå.
- I våre faglige normer for inneklima anbefaler vi maks 95 dB over tre timer, med støytopper på inntil 110 og et peaknivå på maks 130, sier Aasvang.

Et lydtrykk på 114 dB er dermed 4 dB høyere enn anbefalte normer.
- Dette nivået kan utgjøre en risiko for negativ innvirkning på hørselen, sier Aasvang.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media