Utvider pasientrettighetsloven

Stortinget har vedtatt at ordningen med fritt sykehusvalg skal utvides fra bare å omfatte offentlige sykehus til også å omfatte alle private sykehus.

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal også få en individuell frist for når de senest skal få helsehjelp. Fristen skal settes på grunnlag av en medisinsk vurdering av den enkelte pasient, og dersom fristen ikke holdes får pasienten rett til helsehjelp ved private sykehus eller i utlandet.

Hensikten er å bidra til at det foretas riktige prioriteringer og at de pasientene som trenger det mest, skal få behandling først, opplyser Helsedepartementet.

Ifølge dagens pasientrettighetslov skal pasienter få svar på om, og i så fall når de får behandling, i løpet av 30 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media