Til kamp mot sykehusinfeksjoner

Det sa helseminister Dagfinn Høybråten da han lanserte den nye handlingsplanen for forebygging av sykehusinfeksjoner i dag.

Krafttak

- Kampen mot sykehusinfeksjoner skal vinnes, sa helseministeren. Det er Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn som i samarbeid med de regionale og lokale helseforetakene skal ta et felles krafttak mot sykehusinfeksjoner, og målet er å få til en markant reduksjon innen 2006. Handlingsplanen retter seg i hovedsak mot sykehusene, men skal også omfatte de kommunale helseinstitusjonene.

Håndvask er viktigst

Det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smittespredning er god håndhygiene.
- Dette kan virke banalt og selvfølgelig, men faktum er at undersøkelser har vist at helsepersonell utfører håndhygiene i bare halvparten av de arbeidssituasjonene hvor det er påkrevd. Her er det altså mye ugjort, og stort forbedringspotensiale, mener Høybråten.
Folkehelseinstituttet skal derfor utgi nye retningslinjer for håndhygiene, og i samarbeid med sykehusene starter en kampanje for håndhygiene som skal vare frem til våren 2005.

Tiltaksliste

I tillegg skal hyppigheten av sykehusinfeksjoner nå overvåkes konstant og ikke periodevis, man skal styrke overvåkingen av antibiotikaforbruk og resistente mikroorganismer og det skal settes søkelys på smittevernpersonell og ansvar og ledelse av smittervernarbeidet på hver enkelt institusjon. Ifølge handlingsplanen skal det dessuten innføres regelmessig internrevisjon i sykehusene, og fokus på forskning og kartlegging av vitenskapelig dokumentasjon og modeller for kostnadsberegning skal økes.

En prevalensundersøkelse utført av Folkehelseinstituttet i fjor høst viste at forekomsten av sykehusinfeksjoner i Norge har vært stabil siden 1999. En tilsvarende undersøkelse viste imidlertid at forekomsten av postoperative infeksjoner ved kommunale helseinstitusjoner har gått opp det siste året.

Les mer om sykehusinfeksjoner og håndhygiene:

- Sykepleiere mer renslige enn leger? Tidsskriftet - nett 19.12. 2004
- Sykehusinfeksjoner i Norge 1999 og 2000. Tidsskriftet nr. 25/2002.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media