Sykefraværet øker igjen

Sykefraværet økte fra 7,8 til 8,5 % fra siste kvartal 2002 til siste kvartal i 2003, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Egenmeldt fravær økte med 0,1 prosentpoeng, mens det legemeldte sykefraværet økte med 0,6 prosentpoeng, viser de ferske tallene. Det sistnevnte utgjør om lag 90 % av det totale sykefraværet. Andelen legemeldt fravær som varer gjennom hele kvartalet, har gått opp fra 31,6 til 34 %. Dette har økt jevnlig siden siste kvartal 2000.

Kvinner mest syke

Det er blant kvinnene, og i helsesektoren, økningen er størst, med en økning på henholdsvis 0,8 prosentpoeng (til 10,3 %) og 0,9 prosentpoeng (til 11,1).

- Dette er svært bekymringsfullt. Nå må det tas alvorlig tak i sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet. Det holder ikke å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), dersom virksomhetene ikke følger opp i praksis. IA-virksomheter skal være et kvalitetsstempel på godt sykefraværsarbeid, uttaler trygdedirektør Arild Sundberg i en pressemelding.

Oppfordring til legene

Han understreker at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen aktivt må bedre arbeidsmiljøet og bekjempe sykefraværet. De må også sørge for at arbeidstakerne får prøve seg i arbeid igjen, enten delvis i arbeid eller i arbeidsrelatert aktivitet, mener trygdedirektøren.

- Dette krever holdningsendringer hos både arbeidstakere og arbeidsgivere - så vel som hos leger - og innebærer store utfordringer for partene i arbeidslivet, og for hver enkelt av oss. Det normale må være å være på jobb, sier Sundberg. Han legger vekt på at legenes hovedoppgave må være å stimulere til aktivitet framfor passiv sykmelding.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media