Stanser byggingen - psykiatrien rammes

Det er styret i Helse Midt-Norge som har vedtatt byggestans fordi de mangler finansiering for en rekke prosjekter. Blant annet mangler St. Olavs hospital i Trondheim 400 millioner kroner til første fase i byggingen av det nye universitetssykehuset. Finansieringen av det planlagte psykiatrisenteret ved sykehuset er ikke klar, og går dermed en usikker fremtid i møte.

Rammer mange

Andre prosjekter, hovedsakelig utbygging av distriktspsykiatriske sentre (DPS), mangler 600 millioner kroner, ifølge styret. Alle DPS-utbygginger som ikke allerede har startet, blir derfor stanset. Dette rammer Volda, Ålesund, Kristiansund, Leistad og Stjørdal.

- Vi har brukt opp rammen som var satt av for låneopptak og mangler dekning for én milliard kroner. Inntil vi får mulighet til å utvide lånerammen må prosjektene stoppes, sier styreleder Per Sævik.

Overraskende

- Dette kom svært overraskende. Det sier avdelingssjef ved Leistad DPS, Randolf Vågen. Han mener dette betyr at målsetningen i opptrappingsplanen for psykisk helse vil bli vanskeligere å nå innen fristen.

- Byggingen er en av forutsetningene for at vi kan behandle flere. Det å få til byggingen har også noe med å samle fagfolk sammen, og når det ikke skjer blir det vanskeligere å få til den ekstra effekten det ville ha gitt, sier Vågen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media