Skjerper kravene til bruk av røntgen

Hensikten med kapittelet om medisinsk bruk er å ivareta strålevern for personal og pasienter.

Langtidsskader

Nylig omtalte Tidsskriftet et innlegg i BMJ der den italienske forskeren Eugenio Picano advarer mot overforbruk av røntgen og computertomografi (CT). Forskeren mener leger ikke er oppmerksomme nok på helserisikoen stråling kan utgjøre på sikt, og understreker at en tredel av alle røntgen- og CT-undersøkelser er helt eller delvis unødvendige.

Mangelfull kunnskap

Det er seksjonssjef i Statens strålevern, Hilde Olerud, delvis enig i.
- Vi er enig i at kunnskapen i helsetjenesten ofte ikke er god nok når det gjelder stråling, og at bevisstheten rundt dette må økes. Man kunne nok fint redusert antall røntgenundersøkelser med 20 % uten å gå glipp av viktige funn, mener Olerud. Hun minner om at CT utgjør 7 % av antall røntgenundersøkeler, men står for hele 40 % av strålingsdosen totalt. Samtidig gjør CT en god jobb med å redde liv, så det er vanskelig å vite hva som er tilstrekkelig bruk og overforbruk.

Ny forskrift

Hovedhensikten med Forskrift om strålevern og bruk av stråling og kapittelet om medisinsk bruk, er å ivareta strålevern for personalet og pasientene i forbindelse med diagnostisk røntgen, strålebehandling, lysbehandling, medisinsk bruk av laser også videre. Mange av punktene praktiseres allerede, men er nå for første gang formalisert i en forskrift, med virkning fra 1.1. 2004.

Internasjonale anbefalinger er lagt til grunn i utarbeidelsen. Blant annet følges internasjonale prinsipper om at strålebruken skal være berettiget med hensyn til den enkelte pasients individuelle forutsetninger. Det er ifølge Olerud uenighet mellom primærhelsetjenesten og det radiologiske miljøet hvorvidt det er røntgeninstitusjonene eller primærlegene som bør ta de endelige avgjørelsene når det gjelder valg av undersøkelse og metode.
- Vi mener de røntgeninstitusjonene bør ha det siste ordet, siden det er her spesialkunnskapen sitter, sier Olerud.

Krav til opplæring

Eugenio Picano mener det bør kreves "førerkort" for bruk av stråling, at leger bør gis straffepoeng for unødvendig bruk og at pasienter bør skrive under på et tydelig og informativt skjema, der de samtykker til hver røntgen- og CT-undersøkelse. I journalene bør strålingsdosen komme frem, mener han. Den nye norske forskriften følger opp dette ved å kreve at pasientens strålingsdose skal beskrives bedre, og det settes konkrete krav om at alt berørt personale skal ha spesifikk opplæring før ny apparatur og nye metoder tas i bruk. Ved avdelinger som anvender medisinsk strålebruk skal det blant annet inngå realfaglig personell på masternivå med realkompetanse innen medisinsk fysikk. Faste røntgeninstallasjoner skal betjenes av radiograf eller personell med dokumenterte tilsvarende kunnskaper om strålebruk og strålevern. Sanksjonsmidlene er tvangsmulkt og stenging.
- Vi har sett en del stygge eksempler på ulykker og uhell som følge av for høye strålingsdoser. Vi har faktisk vurdert å stenge et sted nå, på grunn av manglende opplæring. Vi må i alle fall rydde opp, sier Olerud.

Vil ikke skremme

Noe som også kan få alvorlige konsekvenser er at enkelte leger tror røntgen er farligere enn det egentlig er. Olerud kjenner til eksempler på at kvinnelige pasienter har fått bestille aborttime på sviktende grunnlag, fordi legen mente fosteret kunne være skadet av for høye strålingsdoser.

Å kreve at pasienter skriver under på et godkjenningskjema er imidlertid noe Statens strålevern ikke vil gå inn for.
- Vi ønsker ikke at pasientene skal skremmes fra å gå til røntgen. Det redder tross alt svært mange liv, og det er viktig at nødvendige undersøkelser gjennomføres. Det vi ønsker er større bevissthet rundt bruken av røntgen både i primærhelsetjenesten og på sykehusene. Vi synes pasienten har rett til å få vite hvilke doser de utsettes for og hva det kan bety for dem, sier Hilde Olerud.

Nå starter arbeidet med å gjøre forskriften kjent. Dette vil Statens strålevern blant annet gjøre ved å føre tilsyn med alle regionssykehusene i løpet av året. Myndighetene har også bedt Strålevernet, i samarbeid med andre helsemyndigheter, om å gjøre en kritisk gjennomgang av røntgenbruken.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media