Reduserer HIV-risiko ved omskjæring

Det viser en indisk kohortstudie publisert i siste utgave av The Lancet, utført av forskere ved Johns Hopkins universitetet i USA, og det nasjonale AIDS-forskningsinstituttet i Pune, India. Laboratorieforsøk forskerne har gjort tyder på at forhuden inneholder mange målceller for HIV-1.

Beskytter kun mot HIV

2 298 menn som oppsøkte klinikker for behandling av seksuelt overførbare sykdommer deltok i studien. Alle, både de omkårne og de ikke-omskårne, var HIV-negative første gang de ble undersøkt. De fleste ble undersøkt tre ganger i løpet av ett år.

For omskårne menn ble det funnet en beskyttende effekt mot HIV-smitte med relativ risiko, justert for blant annet seksualatferd, på 0,15 (95 % konfidensintervall (KI) 0,04 - 0,62). Det ble imidlertid ikke funnet noen beskyttende effekt mot herpes 2, syfilis eller gonoré.

Ikke atferdsbetinget

Det har tidligere vært antydet at omskjæring kan være en indikator på et lavrisikoseksualliv, med tanke på kulturell og religiøs bakgrunn, og at dette kan være noe av forklaringen på at forskjellene er så store. Forskerne mener imidlertid denne studien kan tyde på at forklaringen på den reduserte HIV-risikoen hos omskårne menn er biologisk betinget, og uavhengig av seksualatferd.

- Studien bekrefter tidligere funn som viser at omskjæring av menn reduserer risikoen for HIV-smitte, men er samtidig mer omfattende enn tidligere studier. Det at omskjæring ikke ser ut til å beskytte mot andre seksuelt overførbare sykdommer bekrefter hypotesen om at omskjæring beskytter mot HIV 1-infeksjon hovedsakelig på grunn av at forhuden fjernes, sier en av forskerne bak studien, Robert Bollinger.

- Overbevisende resultater

Avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet mener dette er en godt gjennomført studie.
- Studien ga overbevisende resultater i tråd med tidligere observasjonsstudier, sier han, og viser blant annet til en Cochrane-oversikt om temaet.
- Det er likevel for tidlig å anbefale omskjæring som en intervensjon mot spredning av HIV. Vi må avvente resultatene av de randomiserte intervensjonsstudiene som nå pågår før vi vet om et slik tiltak virker, sier Preben Aavitsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media