Pris for kamp mot barnedødelighet

Prisen, som er på 50 000 kroner, tildeles forskere under 40 år som kan vise til forskningsresultater som har medført ny og bedret diagnostikk, terapi og forståelse. Harleen Grewal får prisen for sine forskningsresultater i kampen mot barnedødelighet og tuberkulose.

Grewal (f.1964) jobber ved avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Gades institutt, Universitetet i Bergen, og som overlege i bistilling ved seksjon for bakteriologi, AMI, Haukeland universitetssykehus. Hun forsker i hovedsak på infeksjonssykdommer som rammer befolkningen i fattige land spesielt. I 1995 tok hun doktorgrad i diarésykdommer.

Diaré og tuberkulose

En av de viktigste årsakene til akutte diaré er enterotoksinproduserende Escherichia coli (ETEC), bakterier som binder seg til tarmcellene ved hjelp av trådlignende strukturer (CFAs). Ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder har Grewal utviklet metoder for CFA-påvisning og studert viktige molekylærbiologiske aspekter ved allerede beskrevne CFAs og ved tidligere ikke beskrevne CFAs. Hennes beskrivelse av nye koloniseringsfaktorer hos ETEC er et vesentlig bidrag til forskningen på dette området og har bidratt til en dypere forståelse av disse viktige diaréfremkallende bakteriene som årlig tar millioner av barneliv, ifølge juryen.

Nye vaksiner

Grewal har også bidratt til utvikling av vaksiner mot diaré og andre infeksjoner, og hun har vært involvert i tuberkuloserelatert forskning.

Harleen Grewal er født i Frankrike i 1964, tok medisinske embetseksamen i Pune, India i 1987 og gjorde ferdig spesialistutdanning i mikrobiologi ved All India Institute of Medical Sciences i New Delhi i 1991.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media