Økt satsning på abortforebygging

I statsbudsjettet for 2004 er det bevilget 21,6 millioner kroner til forebygging av uønsket svangerskap og abort. Dette er den største bevilgningen noensinne siden tilskuddsmidler til formålet første gang ble vedtatt i 1979. I 2002 ble det utført 13 557 aborter - ca. 1 000 færre aborter enn i 1979, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Informasjonsbehov

- For hvert årskull er det nye generasjoner ungdom som skal ha informasjon og kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon, påpeker helseminister Dagfinn Høybråten.
Den nye handlingsplanen gjelder for 2004 – 08.

Ønsker kvalitetsforbedring

I planperioden vil undervisningsprogrammet –Jeg har et valg– for bruk i ungdomsskolen og i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, bli videreutviklet. Det vil også bli økt satsning på prevensjonsveiledning blant unge voksne i alderen 20 – 24 år, gruppen der det er høyest abortforekomst. Regjeringen ønsker også å forbedre den faglige kvaliteten på helsetjenestens tilbud til gravide kvinner og par som vurderer svangerskapsavbrudd.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media