Økt satsning på abortforebygging

I statsbudsjettet for 2004 er det bevilget 21,6 millioner kroner til forebygging av uønsket svangerskap og abort. Dette er den største bevilgningen noensinne siden tilskuddsmidler til formålet første gang ble vedtatt i 1979. I 2002 ble det utført 13 557 aborter - ca. 1 000 færre aborter enn i 1979, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Informasjonsbehov

- For hvert årskull er det nye generasjoner ungdom som skal ha informasjon og kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon, påpeker helseminister Dagfinn Høybråten.
Den nye handlingsplanen gjelder for 2004 – 08.

Ønsker kvalitetsforbedring

I planperioden vil undervisningsprogrammet –Jeg har et valg– for bruk i ungdomsskolen og i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, bli videreutviklet. Det vil også bli økt satsning på prevensjonsveiledning blant unge voksne i alderen 20 – 24 år, gruppen der det er høyest abortforekomst. Regjeringen ønsker også å forbedre den faglige kvaliteten på helsetjenestens tilbud til gravide kvinner og par som vurderer svangerskapsavbrudd.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.