Nytt om navn

Artikkel

Geiran og Simonsen fikk Hjerteprisen

Hjerteprisen for 2004 ble tildelt Odd Geiran (til høyre) og seksjonsoverlege Svein Simonsen (til venstre). Prisen ble delt ut av leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, Jan Ludvig Svennevig (midten). Foto Erik Norrud

Svein Simonsen og Odd Geiran er tildelt Hjerteprisen for 2004. Prisen ble delt ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen i forbindelse med årets Hjerteaksjon. Hjerteprisen deles ut for femte gang. Den består av 100 000 kroner, et diplom og en skulptur av Lise Amundsen.

Odd Geiran og Svein Simonsen var med på å skape avisoverskrifter for 20 år siden, som sentrale deltakere ved den første hjertetransplantasjonen i Norge. Siden 1983 er det blitt utført 465 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet, og sykehuset er det eneste i Norge som får utføre slike inngrep.

I begrunnelsen for valg av prisvinnere understreker Nasjonalforeningen for folkehelsen at Geiran og Simonsen har vært drivkreftene bak det store teamet av helsepersonell som har utviklet Rikshospitalet til et av verdens største og mest velrenommerte hjertetransplantasjonssentre.

– Hjertetransplantasjonene har stimulert til en utstrakt vitenskapelig aktivitet. Odd Geiran og Svein Simonsen har vært drivkrefter også her. Det er et faktum at dette behandlingstilbudet har hatt ringvirkninger i det medisinske forskningsmiljø, med resultater av stor internasjonal betydning, sa Mons Lie, leder av hjerte- og karrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, ved utdelingen.

– Det er alltid mangel på organer, men 90 % av pasientene som står på venteliste hos oss får et nytt hjerte, sa Odd Geiran til Tidsskriftet høsten 2003. 90 % av pasientene som gjennomgår hjertetransplantasjon er i live etter ett år, og 70 % lever fortsatt etter fem år. Uten operasjon ville ingen av pasientene ha levd i mer enn et halvt til ett år.

Nytt styre i Helse Sør

Helseminister Dagfinn Høybråten har satt sammen et nytt styre i Helse Sør RHF. Ny styreleder etter Oluf Arntsen er Erling Valvik, administrerende direktør i Cultiva og frem til 2003 rådmann i Kristiansand kommune.

Oluf Arntsen trakk seg fra vervet som styreleder i slutten av januar i år, etter at han ikke fikk flertall i styret for å si opp administrerende direktør Steinar Stokke. Bakgrunnen for forslaget var blant annet strid om direktørens pensjonsavtale.

Dagfinn Høybråten valgte å sette sammen et helt nytt styre. Foruten Valvik ble disse oppnevnt:

  1. Rektor ved Høgskolen i Buskerud Kristin Ørmen Johnsen, Drammen (nestleder)

  2. Kommunelege I i Holmestrand kommune Ole Johan Bakke, Holmestrand

  3. Høyskoledosent/sivilingeniør, tidligere rektor ved Høgskolen i Agder, Knut Brautaset, Grimstad

  4. Universitetsdirektør ved Universitet i Oslo Hanne Harlem, Oslo

  5. Margaret Sandøy Ramberg, med bakgrunn fra brukerorganisasjoner, Mjøndalen

Funksjonstiden for styret utløper ved samme tidspunkt som for de øvrige regionale helseforetaksstyrene, 1. juli 2005.

Anbefalte artikler