Nedgang i antall doktorgrader

Det går frem av ferske tall fra doktorgradsregisteret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. 722 personer tok doktorgraden i fjor, 17 færre enn året før. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og Universitetet i Oslo hadde flest doktordisputaser, og sistnevnte hadde til og med en liten økning i forhold til 2002.

Få nye dr.med

Innen medisinsk forskning ligger tallet på doktorgrader nesten like lavt som i 2002, med henholdsvis 78 og 77 disputaser. Tallet for 2002 var så lavt at man måtte fem år tilbake i tid, til 1997, for å finne et år med like få nye dr.med.

Halvparten kvinner

Kvinnene er imidlertid fremadstormende i den medisinske forskningen, og hele 50 % av doktorgradene innen medisin ble tatt av kvinner. Kvinneandelen totalt er på 39 %. Også personer med utenlandsk statsborgerskap inntar den norske forskningen, og i 2003 var andelen på rekordhøye 21 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media