Kvalitetssikring nytter

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) sin siste utsendelse av kontrollmateriale for mononukleose i 2004 viser at arbeidet med kvalitetsforbedring fungerer i praksis.

NOKLUS sendte ut to positive prøver med –sikkert forhøyet titer– mot infeksiøs mononukleose og en negativ prøve. De mononukleose positive materialene var materialer tappet fra pasienter med infeksiøs mononukleose og fortynnet med negativt serum til ønsket konsentrasjon. Fasit ble bestemt med Paul-Bunnell-Davidsohns metode ved avdeling for mikrobiologi og immunologi, Immunologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Hurtigtester bør vise positive resultater ved titer ≥ 64 etter absorpsjon med marsvinnyre. Kun 16,7 % (4 av 24) av deltakerne som benyttet QuickVue+ Mononucleose med lotnummer 145535 fikk positivt resultat på prøven med titer 128. Av de som benyttet QuickVue + Mononucleose med andre lotnumre, fikk 85 % (85 av 100) positive resultater på prøven med titer 128. Tilsvarende tall for de andre markedsledende testene Clearview IM og SureStep Mono var hhv 99 % (483 av 488) og 98,6 % (72 av 73).

NOKLUS har tidligere omtalt kvalitet av hurtigtester til mononukleose i Tidsskriftet 2001. QuickVue+ Mononucleose er samme test som i 2001 het Cards + _OS Mono.

Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) har siden 1992 sendt ut kontrollmaterialer til legekontorer. Formålet er å bedre analysekvaliteten på laboratorieprøver i primærhelsetjenesten.

- Av Wenche Iren Bjelkarøy, Nina Gade Christensen, Sverre Sandberg, NOKLUS

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media