Hepatitt C-utvalg kritiserer myndighetene

Det mener det såkalte Hepatitt C-utvalget, som også foreslår en samordnet erstatningsordning for pasientene. Utvalget overleverte sin rapport til Helsedepartementet i dag.
Det uavhengige utvalget, med tingrettsdommer Ellen Meinich Martens i spissen, ble oppnevnt av Helsedepartementet i fjor for å gjennomgå hvordan pasienter som ble smittet med hepatitt C via blodoverføring har blitt behandlet i helseforvaltningen og helsetjenesten, og hvorfor og hvordan de kan ha blitt smittet.

Mange smittet

Våren 2003 ble det kjent at minst 1 000 nordmenn kan ha blitt smittet med hepatitt C ved norske sykehus mellom 1988 og 1994. Høsten 1993 sa helseminister Dagfinn Høybråten at tallet trolig er enda høyere. Mange av de smittede er døde, men trolig lever rundt 300 nordmenn fremdeles etter å ha blitt smittet av hepatitt C-virus ved blodoverføring. Av disse er rundt en tredel blødere.

Mangel på strategi

Utvalget mener enkelte tiltak ble satt i gang i seneste laget. Konkret kritikk gis til mangelen på sporingsstrategi for å finne pasienter som kunne være smittet av hepatitt C ved blodoverføring, og hvordan disse skulle følges opp av helsevesenet. Prosedyrene må bli klarere, slår utvalget fast. Utvalget mener dessuten det var en for sen innføring av dobbel virusinaktivering av bløderprodukt i tiden 1996-1999 for å forhindre smitte med andre virus. De peker også på svake rutiner for ansvarsoverføring mellom ulike sentrale helseforvaltningsorganer, og mener departementets rolle har vært for anonym.

Lik erstatning til alle

Pasienter som har blitt smittet av hepatitt C via blodoverføring bør få erstatning etter en samordnet erstatningsordning. Erstatningen bør ikke satt etter konstateringstidspunktet for smitte, noe som gir urimelige og tilfeldige utslag i erstatningssummen, mener utvalget. Det mener det bør innføres en ny erstatningsordning som gjelder alle transfusjonssmittede, noe som betyr at en del erstatningssaker på tas opp på nytt.

I England ble det nylig bestemt at pasienter som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføring skal få minst 250 000 kroner i erstatning fra britisk helsevesen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media