Forskere beklager MMR-studie

I en pressemelding publisert i The Lancet, og omtalt på BBC, skriver forskerne at bevisene for at vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) kunne føre til autisme var utilstrekkelige. De innrømmer at de ikke burde antydet en sammenheng.

Trekker fortolkning

- Vi ønsker å gjøre det klart at det i denne studien ikke ble fastslått noen årsakssammenheng, siden dataene var utilstrekkelige. Likevel ble muligheten for en slik sammenheng antydet, og det har i ettertid hatt betydelige innvirkninger på folks helse. I lys av dette mener vi det nå er rette tidspunkt for at vi sammen formelt trekker tilbake fortolkningen av funnene vi gjorde, sier forskerne i en kommentar til The Lancet.

Færre barn vaksineres

Studien, som ble publisert i The Lancet i 1998, førte til stor bekymring blant småbarnsforeldre i flere land. Mange foreldre lar fremdeles være å vaksinere barna sine, og i fjor krøp vaksinasjondekningen i Norge under 90 %, for første gang siden vaksinen ble innført i 1983. Det engelske tidsskriftet har i ettertid angret på at de i sin tid publiserte studien.

To står på sitt

To leger har ikke villet skrive under på tilbaketrekkingen. En av dem er Andrew Wakefield, som ledet studien. Nylig kom det frem påstander om at han mottok over 100 000 dollar fra en rettshjelpsorganisasjon for å undersøke sammenhengen, noe han ikke opplyste om da han fikk studien publisert. For dette har han måttet tåle kraftig kritikk, blant annet fra helsedirektør i England, Sir Liam Donaldson, som anklaget Wakefield for å selge elendig forskning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media