Forlenger refusjonsfristen for alfablokkere

Ifølge Statens legemiddelverk ble den første fristen for kort.

Ut av blåreseptordningen

Fra nyttår ble blodtrykksmedisinene Carduran CR og Sinalfa tatt ut av blåreseptordningen, og dermed overført fra generell til individuell refusjon. Det var Statens legemiddelverk som ba Stortinget gjøre dette, fordi det har vist seg at alfablokkere ikke er like gode som andre legemidler mot høyt blodtrykk. Dette er blant annet omtalt i en artikkel i Tidsskriftet.

Overgangsordning

For å gjøre overgangen lettere, og for at pasienter og leger skulle få tid til å søke om individuell refusjon eller rekke å vurdere annen behandling, ble de tilbudt en overgangsordning der leger kan søke om individuell refusjon for enkelte pasienter. Overgangsordningen for allmennleger gjaldt i første omgang frem til 1. mars 2004, men det har i ettertid vist seg at denne fristen var for kort.

Forlenger fristen

Legemiddelverket har derfor forlenget ordningen med to måneder, slik at allmennleger kan søke trygdekontoret om individuell refusjon frem til 1. mai 2004. Dette gjelder bare for pasienter som allerede får behandling med alfablokkere mot høyt blodtrykk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media