Flere lærer seg førstehjelp

Norsk Luftambulanse ble i år tildelt Reklame for alvor-kampanjen, reklamebransjens årlige dugnad for en ideell sak. Dette har ført til en økt interesse for førstehjelp, og bare neste uke blir det utdannet 345 flere livreddere her i landet.

- Hittil i år har vi hatt nesten like mange medlemmer på kurs som vi hadde i hele fjor. Det er travle dager, men vi er kjempefornøyde, sier administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Steinar Sørlie.

Norsk folkehjelp og Røde Kors har sagt seg villige til å bidra med instruktører for å møte etterspørselen etter førstehjelpskurs. Til helgen holdes det 20 slike kurs over hele landet, og flere interesserte står på venteliste. Utover våren og høsten kommer det flere sjanser, og Sørlie håper den store interessen holder seg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media