Engasjert i fredsfremmende arbeid?

Det er det nye senteret for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø som gjennomfører undersøkelsen. Målet er å kartlegge ferdigheter, kunnskap og holdninger som er viktig for medisinsk fredsarbeid, samt å finne den beste utdanningsformen og pensum.

Ønsket er å nå flest mulig engasjerte leger og medisinstudenter som jobber eller har jobbet med
- forebygging og reduksjon av fysisk og psykisk vold, eller av undertrykkende og utnyttende strukturer
- fremming av dialog, menneskerettigheter, solidaritet og bærekraftig utvikling

Er du en engasjert lege eller medisinstudent så kan du fylle ut spørreskjemaet på senterets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media