E-postproblemer i Tidsskriftet

Har du sendt Tidsskriftet viktig e-post, for eksempel manus eller revidert manus, i denne perioden og ikke fått noen respons, ber vi deg å kontakte Tidsskriftet for å forsikre deg om at dette har kommet frem. Det er ikke sikkert du har mottatt feilmelding. Tidsskriftet beklager problemet og bryderiet det medfører.

Tidsskriftet benytter seg av Legeforeningens e-postsystem, og har fått forsikring om at e-posten skal være stabil nå.

1. april lanserer vi Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system. I dette systemet kan forfatter laste manus opp via en side på Internett. På denne måten blir vi mindre sårbare for ustabilitet i e-postsystemer, men vil samtidig kunne tilby elektronisk levering og kommunikasjon om manuskripter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media