Vil sentralisere kreftkirurgien

Helse Nord RHF er det første regionale helseforetaket som har hatt en samlet gjennomgang av organiseringen av kreftkirurgien. Administrerende direktør Lars Vorland mener nordlendingene vil sikres den beste behandlingen dersom færre sykehus får utføre de kirurgiske inngrepene ved sjeldne og kompliserte krefttyper. Forslaget skal behandles på styremøtet 12. februar.

Kompliserte inngrep

Forslaget innebærer at bare Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Nordlandssykehuset i Bodø og Hålogalandssykehuset i Harstad skal kunne tilby behandling av de mest kompliserte krefttypene. Dette gjelder blant annet brystkreftkirurgi hvor det er indikasjon for undersøkelse av vaktpostlymfeknute, kreft i magesekk med spesiell lokalisering og spesielle inngrep ved kreft i prostata. I tillegg vil Universitetssykehuset Nord-Norge være alene om å operere kreft i spiserør, bukspyttkjertel og lever, samt andre spesielt sjeldne krefttilfeller som testikkel- og binyrekreft.

Såkalt vanlig kreftkirurgi vil fortsatt bli utført ved samtlige helseforetak.

Kreftforeningen positiv

Regionsjef Kari Holthe i Den norske kreftforening region nord er positiv til forslaget. - Når man får diagnosen kreft har man én ting i hodet, nemlig å få best mulig behandling. Og det er klart at sykehusene som utfører denne typen operasjoner oftest, og som dermed oppdateres på ny teknikk og nye behandlingsmetoder, vil kunne gi den mest optimale behandlingen, sier Holthe.

I region nord krever avstandene at mange kreftpasienter må bruke fly uansett hvilket sykehus de skal til. Dermed
reduseres betydningen av om sykehuset ligger i for eksempel Hammerfest eller Tromsø, mener hun.
- Dessuten bruker mange pasienter allerede i dag tilbudet om fritt sykehusvalg til å velge det sykehuset de tror er best kvalifisert, sier Holthe.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media