Utlysning av kliniske forskningsmidler

Helse Øst RHF samarbeider med Universitetet i Oslo, og har totalt 65 millioner kroner til fordeling i 2004. Kravet til søkerne er at de er tilsatt eller har hovedarbeidsplass ved et av helseforetakene, eller ved private, ikke-kommersielle sykehus som Helse Øst har avtale med.

Ved søknad om postdoktor- eller forskerstipend er det tilstrekkelig at søknaden fremmes gjennom prosjektansvarlig institusjon i helseregionen. Søknadsskjemaet må være Helse Øst i hende innen 1. april.

Korttidsstipend

I Helse Vest RHF har Det regionale kompetansesenteret for klinisk forskning korttidsstipender til rådighet for leger og andre ansatte i kliniske stillinger. Korttidsstipendene kan søkes med inntil tre måneders varighet, og gjelder for klinikere ved alle helseforetak i regionen.

Stipendene utlyses én gang per år, og søknadsfristen for stipend som kan tas ut høsten 2004 eller våren 2005, er også i Helse Vest RHF, satt til 1. april. For flere opplysninger på Helse Vest RHFs nettsider.

Øvrige foretak

Når det gjelder tildeling av forskningsmidler i de øvrige regionale helseforetak, kan man finne nærmere omtale på de respektive: Helse Nord RHF, Helse Sør RHF
og Helse Midt-Norge RHF.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media