Støtte til medisinsk forskning

Søknader om helse- og rehabiliteringsmidler må sendes gjennom en frivillig, humanitær organisasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av organisasjonene som har anledning til å formidle slike søknader, hvor leger kan søke om midler til definerte prosjekter innen de tre virksomhetsområdene medisinsk forskning, rehabilitering og forebygging (se www.helseogrehab.no).

- Søknader via Nasjonalforeningen må være prosjekter som er knyttet opp mot forskning, opplysning og praktiske tiltak innenfor våre satsningsområder: hjerte- og karsykdommer, barn og familie, eldre og tuberkulose, forteller Inga Gjersøe i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Anvendt klinisk forskning

Når det gjelder forskningssøknader, vektlegger Stiftelsen Helse og Rehabilitering anvendt klinisk forskning - "forskning som kommer brukergrupper til gode" - og det oppfordres til samarbeid mellom forskningsmiljøer og tverrfaglighet i prosjektene.

- Om du er i tvil om ditt prosjekt passer, er det bare å ta kontakt. Fristen for å søke om helse- og rehabiliteringsmidler er i mai hvert år for bevilgninger i det påfølgende år, sier Gjersøe.

Doktorgradsstipend

Nasjonalforeningen har også øvrige støtteordninger til medisinske forskere. Det norske råd for hjerte- og karsykdommer gir støtte i form av doktorgradsstipend og andre mer avgrensede stipendier, dog ikke postdoktorgradsstipend. Rådet behandler også søknader om støtte til driftsmidler, som for øvrig kan brukes til teknisk utstyr og teknisk assistanse.

Søknadsskjema vil være tilgjengelig på www.nasjonalforeningen.no i løpet av juni måned, og med søknadsfrist 1. september for bevilgninger i det påfølgende år. Ved spørsmål, kan du kontakte carina.alm@nasjonalforeningen.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media