Stor interesse for fritt sykehusvalg

Det viser tall fra Fritt sykehusvalg-telefonen i Nord-Norge. I fjor ringte nærmere 3 000 pasienter fra Nordland, Troms og Finnmark med ønske om å finne et sykehus med kortest mulig ventetid, ifølge Helse Nord. På ni måneder i 2002 var det drøyt 1 000 personer som gjorde det samme.

Heller langt enn lenge

Totalt i Norge ringte 22 000 nordmenn til telefonen for Fritt sykehusvalg i 2003, mens tallet året før var drøyt 13 000 personer.

- Det virker ikke som om folk vegrer seg for å reise til et fremmed sykehus for å slippe å stå i kø. Men yngre er nok mer innstilt på å reise lenger enn eldre, sier Sissel Juliussen, leder for pasienttelefonen Fritt sykehusvalg ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Retten til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt behandling, og er særlig nyttig for pasienter som står på lange ventelister.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.