Stor interesse for fritt sykehusvalg

Det viser tall fra Fritt sykehusvalg-telefonen i Nord-Norge. I fjor ringte nærmere 3 000 pasienter fra Nordland, Troms og Finnmark med ønske om å finne et sykehus med kortest mulig ventetid, ifølge Helse Nord. På ni måneder i 2002 var det drøyt 1 000 personer som gjorde det samme.

Heller langt enn lenge

Totalt i Norge ringte 22 000 nordmenn til telefonen for Fritt sykehusvalg i 2003, mens tallet året før var drøyt 13 000 personer.

- Det virker ikke som om folk vegrer seg for å reise til et fremmed sykehus for å slippe å stå i kø. Men yngre er nok mer innstilt på å reise lenger enn eldre, sier Sissel Juliussen, leder for pasienttelefonen Fritt sykehusvalg ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Retten til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt behandling, og er særlig nyttig for pasienter som står på lange ventelister.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media