Stadig færre røyker

Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om tobakksbruk viser også at 11 % av nordmenn mellom 16 og 74 år røyker av og til.

Kvinner kuttet mest

Det er flest kvinner som har stumpet røyken i løpet av året som gikk. Her gikk andelen røykere ned fra 30 % til drøyt 25 %. I den mannlige delen av befolkningen røykte 27,2 % i 2003 mot 28,8 % året før. Flertallet av de daglige røykerne finner man i aldersgruppen 35-54 år, mens det er færrest røykere blant de aller yngste og de aller eldste.

Ikke like inn?

Også de yngste røyker stadig mindre, og i aldersgruppen 16 - 24 år har andelen som røyker daglig eller av og til gått ned med nesten 7 prosentpoeng fra 2002 til 2003. Andelen unge som røyker daglig har gått ned fra 27,8 til 22,8 %.

Ifølge SSB ser det ut til å ha oppstått et trendskifte i 1998. Da begynte nedgangen i antall røykere både blant menn, kvinner og ungdom. I 1998 ble også den første kartlegging av røykerestriksjoner i videregående skole utført etter oppdrag fra Statens tobakksskaderåd, ifølge en artikkel i Tidsskriftet. Fylkeskommunene ble oppfordret til å gjøre skolene røykfrie, og fra 1998 til 2003 gikk andelen skoler der elevene fikk lov til å røyke på skolens område ned fra 91 % til 71 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media