- Rotete egenandelssystem

Det mener Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet, som har behandlet spørsmålet om egenandeler som prioriteringsverktøy. Rådet mener virkemidler som frikort og andre oppgjørsordninger fremstår som lite sammenhengende i forhold til tiltakenes prioritet. For eksempel reagerer rådsmedlemmene på at pasienter må betale egenandel for enkelte høyt prioriterte helsetjenester, mens andre er gratis. Det er viktig at høyt prioriterte tjenester er tilgjengelig for alle, og ikke avhengig av betalingsevne, mener rådet.

Slår blindt ut

Også enkelte lavt prioriterte helsetjenester betales av det offentlige, og andre ikke. Prioriteringsrådet mener det bør brukes egenandeler for slike lavt prioriterte tjenester. Ikke-prioriterte helsetjenester derimot, mener de bør betales fullt ut av den enkelte pasient som etterspør tjenesten.
Idar Magne Holme, leder i prioriteringsrådet, ønsker ikke å gi eksempler på hva de mener med lavt, høyt og ikke-prioriterte helsetjenester.
- Det er det myndighetenes oppgave å definere, sier Holme.

Egenandelsfinansiering utgjør mellom 13 og 14 milliarder kroner årlig i Norge. - For oss er det viktig å få frem at når en har en så betydelig egenandelsfinansiering som man har her i landet, så er det viktig at dette understøtter prioriteringene man gjør. I dag er det ikke noe system på det, det slår nokså blindt ut, sier rådslederen. Prioriteringsrådet anbefaler at myndighetene utarbeider klarere kompensasjonsordninger, som i større grad samsvarer med helsetjenestens prioritet

Trenger tid

Statssekretær i Helsedepartementet, Kristin Ravnanger, sier det er prisverdig at Prioriteringsrådet diskuterer dette, og at de vil vurdere saken.
- Erfaringen i forhold til hel eller delvis egenbetaling er at det er et svært vanskelig område å gå inn i. Det tilsier derfor at vi må gå grundig gjennom dette før vi beslutter noe, sier Ravnanger.

Hun vil foreløpig ikke gi eksempler på hva pasienter bør betale mer for og hva som bør være gratis.
- Det er alt for tidlig, sier statssekretæren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media