- Reisevaksiner overprises

Det mener Hanne Nøkleby, avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun er svært kritisk til denne praksisen.

Kun konsultasjon og direkte utlegg

- Leger kan ta betalt for konsultasjonen og for direkte utlegg til legemidler som er brukt under behandling, men de har ikke mulighet til å legge på prisen på vaksinene. Likevel vet vi at en del legekontorer og vaksinasjonsklinikker gjør nettopp dette. Noen legger på mellom 100 og 200 kroner per vaksine. Det er betydelig mer en de har lov til, påpeker Nøkleby.

Lovforbud

I Lov om legemidler heter det at "enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, for eksempel vaksiner som settes på et vaksinasjonskontor eller legekontor, utelukkes (–). Det er i henhold til regelverket kun adgang til å kreve dekket de utlegg man har hatt relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemidlet".

Rundskriv fra Legemiddelverket

Også Statens legemiddelverk er kjent med vaksinesalg med en betydelig avanse, forteller rådgiver Hanne Kofstadmoen.
- Vi ble klar over at dette var et stort problem for et par år siden, og mener det er uheldig at enkelte leger tar seg så godt betalt. Men vi regnet med det delvis skyldtes uvitenhet, og sendte derfor ut et rundskriv i 2002, der vi informerer om reglene på området, sier Kofstadmoen. Hun understreker at hun ikke kjenner til om slik overprising praktiseres også i dag.

Korrekt pris

Den korrekte prislisten for vaksiner finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media