Reagerer på ulike konkurransevilkår

Det mener Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), som er svært kritiske til samarbeidet. Rikstrygdeverket stiller seg uforstående til kritikken.

I 2002 inngikk Rikstrygdeverket og Storebrand livsforsikring en samarbeidsavtale hvor intensjonen er å bidra til redusert sykefravær og færre tilfeller av uførhet i norske bedrifter. Ifølge avtalen skal Rikstrygdeverket bidra med opplæring og kompetanseutvikling overfor Storebrands 5 000 bedriftskunder. Storebrand skal gjennom kontakten med kunden utfylle RTVs operative ansvar for Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA).

Avtale med Omnia

Nylig inngikk Storebrand et samarbeid med Omnia Bedriftshelse. Samarbeidet innebærer at alle bedrifter med IA-avtaler som er kunder hos Storebrand vil få et tilbud om bedriftshelsetjenester. Storebrand lover at tjenestene vil være prismessig fordelaktige for kundene. Omnia kan også tilby bedriftshelsetjeneste til de bedriftene som ikke har dette, ifølge avtalen.

RTV forplikter seg dessuten til hvert kvartal å oversende lister over hvilke bedrifter som har inngått IA-avtaler, og gjøre samarbeidet med Storebrand kjent for blant andre arbeidslivssentrene og ved seminarer eller arrangementer der IA er tema. Det er dette Norsk arbeidsmedisinsk forening, med leder Ørn Terje Foss i spissen, reagerer på. Han mener avtalen legger uheldige føringer.

- Konkurransevridning

- Rikstrygdeverket bidrar til en konkurransevridning til fordel for Omnia gjennom avtalen med Storebrand. Ved at Rikstrygdeverket nærmest stiller som garantist for Omnia, forfordeler man andre bedriftshelsetjenester, og tar kunder fra bedrifter som har en bedriftshelsetjeneste fra før, sier Foss. Han reagerer på at Storebrand kan sende ut brev med sin egen og Trygdeetatens logo på, og på den måten understreke en slags godkjenning eller anbefaling av Omnia fra RTV.
- Dette er uheldig bruk av en offentlig instans, sier han.

Et av medlemmene i Norsk arbeidsmedisinsk forening, som er daglig leder for en bedriftshelsetjeneste, melder nå saken til Konkurransetilsynet.

- Ubegrunnet kritikk

Prosjektdirektør i Rikstrygdeverket, Tone Mørk, mener kritikken fra Namf er totalt ubegrunnet. Hun understreker at de har inngått en avtale med Storebrand om at de i fellesskap skal spre informasjon om IA-avtalen til partene i arbeidslivet.
- Storebrand ønsker å bruke sine medarbeidere til å orientere om IA-arbeidet, og i den forbindelse har vi stilt oss til disposisjon. Det er det dette dreier seg om. Avtalen mellom Storebrand og Omnia har ikke vi noe med å gjøre, sier Mørk, og understreker at Storebrand må stå fritt til å inngå et slik samarbeid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media