Nytt styre i Helse Sør

Oluf Arntsen ba om å bli løst fra vervet som styreleder i slutten av januar i år, etter at han ikke fikk flertall i styret for å si opp administrerende direktør Steinar Stokke.

Bakgrunnen for forslaget var blant annet strid om direktørens pensjonsavtale.

Helseminister Dagfinn Høybråten valgte å sette sammen et helt nytt styre. Ny leder er Erling Valvik, administrerende direktør i Cultiva, og frem til 2003 rådmann i Kristiansand kommune.

De øvrige representanter er:

  • Rektor ved Høgskolen i Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, Drammen (nestleder)
  • Kommunelege I i Holmestrand kommune, Ole Johan Bakke, Holmestrand
  • Høyskoledosent/sivilingeniør, tidligere rektor ved Høgskolen i Agder, Knut Brautaset, Grimstad
  • Universitetsdirektør ved Universitet i Oslo, Hanne Harlem, Oslo
  • Margaret Sandøy Ramberg med bakgrunn fra brukerorganisasjoner, Mjøndalen

Funksjonstiden for styret utløper ved samme tidspunkt som for de øvrige regionale helseforetaksstyrene, 1. juli 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media