Nye retningslinjer for cøliaki

Retningslinjene er forenklet og oppdatert i forhold til tidligere utgitte retningslinjer, og retter seg i hovedsak mot primærlegene. Hensikten er ifølge Norsk Cøliakiforening (NCF) å gjøre det lettere for leger å spore opp pasienter med en sykdom med sterkt varierende klinisk bilde, og med potensielt store helsefordeler av en enkel behandling.

Forenklet

- Vi har slått sammen beskrivelsen av behandling hos barn og voksne, vi har fjernet kravet om pasientkort, og vi har gjort det enklere med hensyn til oppfølging. Samtidig har vi tatt med litt mer om dermatitis herpetiformis, forteller Nils Hovdenak, overlege ved Medisinsk avdeling, Haukeland sykehus, og medlem av Fagrådet i Norsk Cøliakiforening.

Også allmennleger

De nye retningslinjene er også ment å sikre god oppfølging og omsorg for pasienter som rammes av cøliaki.
- Cøliaki er en langt mer vanlig sykdom enn man trodde første gang retningslinjene ble utarbeidet. Den gang mente vi all behandling måtte skje hos gastroenterolog. Men hvis disse skulle utføre all behandling i dag, ville de ikke få annet å gjøre. Derfor mener vi nå at også allmennleger bør kunne stille diagnose og gi behandling, sier Hovdenak.

Hvor hyppig sykdommen forekommer i Skandinavia, vet man ikke med sikkerhet, men NCF mener så mange som 20 000 nordmenn kan ha sykdommen.

Les mer om cøliaki i Tidsskriftet:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media