Norgeshelsa på Internett

Norgeshelsa er et presentasjonsprogram som drives av Folkehelseinstituttet, og som er knyttet til en stor database med helsestatistikk. Her kan man finne opplysninger om nordmenns helse, det være seg dødsårsaker, kreftsykdommer, fødselsvekt, kroppsmasseindeks, andel dagligrøykere, salg av legemidler og så videre.

Egen statistikk

Med opplysningene og mulighetene som finnes der kan man for eksempel lage egne kurver og diagrammer over kreftutviklingen de siste 20 årene, dødsårsaker i fylket man jobber eller hvordan fødselsvekten har utviklet seg i kommunen. Folkehelsa har også utarbeidet ferdige faktaark innen ulike områder, som er tilgjengelig på sidene.

Lettere tilgang

Tidligere har Norgeshelsa kun vært tilgjengelig via et dataprogram som måtte lastes ned på egen PC.
- Nå har vi fått en mer brukervennlig versjon der man kan lage kurver, diagrammer og Norgeskart med fylkestatistikk –online–, sier avdelingsdirektør Inger Cappelen i Avdeling for helsestatistikk, Folkehelseinstituttet.
Målgruppen er alle som trenger opplysninger fra helseregistrene og helseundersøkelsene i forbindelse med sitt arbeid, samt studenter og skoleelever.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media