Mastergradsstudium i telemedisin på trappene

Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin lenge jobbet med å definere en profil for studiet. Oppstarten forutsetter formell godkjenning, og endelig utlysning vil skje i henhold til universitetets ordinære søknadsfrister.

Mastergradsstudiet skal kvalifisere
kandidatene til å fremme og innføre telemedisinske tjenester og program, delta i utviklingen av telemedisinske produkter og tjenester, anvende telemedisin i helsefaglig arbeid og til videre forskerutdanning.

Målgruppen er studenter som har oppnådd en grad innenfor medisinske fag i vid forstand, helsefag, teknologi eller samfunnsfag og som har interesse for telemedisin. Ferdig utdannede medisinere eller kandidater med andre mastergrader vil være en annen kategori, og kandidater fra regionale høgskoler, for eksempel ingeniører, vil være en tredje.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media